Společnost The Charnwood Company byla založena v roce 2001 s cílem:

„Zajistit, koordinovat a řídit vysoce kvalitní investiční
a developerskou činnost s konečným cílem vytvoření trvalých hodnot
pro investory a uživatele.“

1

Řízení developerských činností a asset managementu u realit všech velikostí a složitostí
1

Udržování silného týmu kvalifikovaných odborníků s prokázanou zkušeností v komerční developerské činnosti v České republice
1

Úzká spolupráce se zákazníky při poskytování řešení a řízení základních rizik projektů
1

Partnerské podílnictví formou investování vlastního kapitálu či zisku do jednotlivých projektů